Brandwacht huren

Een brandwacht huren is een belangrijk onderdeel bij vele soorten werkzaamheden en is volledig gericht op het voorkomen van brand en het risico op een brand zo klein mogelijk te maken. Met het huren van een brandwacht kun je er bij ons van uitgaan dat deze de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op een serieuze en doelgerichte manier zal dragen en uitvoeren.

Taken van de brandwacht

Er zijn verschillende redenen te bedenken om een brandwacht te huren, de brandwacht houdt toezicht om op die manier brand en onveilige werksituaties te voorkomen. Dit doet hij of zij door toezicht te houden op de juiste toepassing van veiligheidsmaatregelen bij risicovolle taken. De te huren brandwacht moet toezien op het naleven van veiligheidsprocedures en het gebruiken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Wanneer er sprake is van een overtreding, dan dient de brandwacht de medewerkers hier op aan te spreken en advies te geven over hoe het dan wel moet.

Het huren van een brandwacht bij Mangatwacht-huren.nl zorgt ervoor dat je mensen ter plaatse hebt die weten hoe ze de veiligheid moeten waarborgen. Dit wordt onder andere gedaan door goed contact te onderhouden met medewerkers die werkzaamheden uitvoeren, maar ook met de medewerkers die zich in een controlekamer bevinden. De brandwacht ziet er tevens op toe dat de personen die werkzaamheden uitvoeren, wel over de juiste werkvergunningen beschikken.

Brandwacht bij calamiteiten

De te huren brandwacht zal zich vooraf op de hoogte stellen van procedures en het evacuatieplan. Mocht er sprake zijn van een calamiteit, dan is de brandwacht verantwoordelijk voor het alarmeren van de hulpdiensten en het evacueren van de medewerkers. Bij een kleine of beginnende brand zal hij of zij deze bestrijden met de beschikbare middelen, in afwachting van de komst van de brandweer. Wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie, is de brandwacht bevoegd alle werkzaamheden stil te leggen en over te gaan op evacuatie.

Getraind en opgeleid

Bij een taak die zo belangrijk is voor de veiligheid en gezondheid van mensen, is het ontzettend belangrijk om te werken met voldoende opgeleide en getrainde mensen. Een brandwacht huren bij Mangatwacht-huren.nl betekent kiezen voor mensen die intensief zijn getraind in onder andere deze taken:

  • Controleren en rapporteren
  • Veiligheid en brandpreventie
  • Communicatie
  • Reageren bij calamiteiten

Contact opnemen

Wil je een brandwacht huren bij Mangatwacht-huren.nl of heb je nog verdere vragen voor onze experts? Neem dan vooral even contact met ons op. We staan je graag te woord om op die manier bij te kunnen dragen aan de meest optimale en veilige werkomstandigheden voor jouw omgeving.